Melding om adresseendring

Eide Menighet har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_eide_menighe.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.